Продължете към съдържанието

Ние сме екип от психолози с различна експертност и опит в международна среда; услугите ни стъпват на опитност от различни индустрии, които в съчетание със съвременни методи и инструменти ще ви осигурят конкурентно предимство.

Founded
0
Conflict & Stress Management
0
Psychometric Profiling
0
C-Suite Coaching
0
Founded
0
Conlfict & Stress Management
0
Psychometric Profiling
0
C-Suite Coaching
0

Ние сме екип от психолози с различна експертност и опит в международна среда; услугите ни стъпват на опитност от различни индустрии, които в съчетание със съвременни методи и инструменти ще ви осигурят конкурентно предимство.

Гъвкави политики в полза на психичното здраве

Подпомагане на организациите и мениджърите с цел справяне с диверсификацията на работните места, и необходимостта от гъвкавост по отношение на локация и работно вреве с цел оптимална продуктивност

Оценка и подобряване на преживяването

Анализ на цялостното преживяване в организацията, дадена технология или продукти с цел те да станат станат по-привлекателни, удобни, лесни за ползване и свързани с положителни емоции.

Статистически и
качествен анализ

Прогнозни статистически анализи за HR процеси и организационни практики Съвместяване на човешкия фактор с обективната оценка при формулирането на причини и следствия

Създаване и усъвършенстване на универсални умения за общуване

Промотиране на образователни модули за изграждане на умения за справяне и адаптация посредством индивидуални и групови, лични и онлайн обучения и практически упражнения Промяна на процеси, с цел превенция на прегарянето

Поведенчески Анализ

За да подобрите представата за вашия бизнес; за да избегнете саботаж на работното място или възможността да ви свързват с отрицателни емоции и представи; за да сте сигурни за нуждите и желанията на клиентите ви; ползвайте психологически и статистически подход.

Изграждане на адаптивност и устойчивост

Подпомагане на адаптацията на новопостъпили служители Структуриране на проактивни интервенции за промяна на неблагоприятни практики, които допринасят за излишно психическо и емоционално натоварване- индивидуална и колективна работа Изграждане на устойчивост към предизвикателства и стратегии за управление на очакванията за психическа междуличностна и колективна стабилност

Коучинг и психично здраве на работното място

Когато вашите хора са заплашени от прегаряне; Когато техните лични проблеми им пречат да се съсредоточат върху работата; Когато обмисляте как да ги освободите без да ви причинят щети; Когато искате да ги задържите. Ние ще улесним процеса за всяка от страните.

Управление на емоциите на работното място

Програми за развиване на универсални умения като: разпознаване на емоции, подвеждащо поведение, ефективна комуникация, управление на конфликти, гняв и стрес мениджмънт, кариерен коучинг

We see beyond the obvious!

Поведенчески Анализ

Individual and Organizational Behavioural Change Studies of human behaviour with regard to typical sequences. Development of strategies for avoiding negative experiences.

service2-icon

Създаване и усъвършенстване на универсални умения за общуване

Promoting mental health literacy and education to develop new coping skills for increased adaptability through proven onsite, face to face, and online digital lessons and exercises, Aiding a shift toward building workplace structures that prevent burnout.

Гъвкави политики в полза на психичното здраве

Подпомагане на организациите и мениджърите с цел справяне с диверсификацията на работните места, и необходимостта от гъвкавост по отношение на локация и работно вреве с цел оптимална продуктивност

Изграждане на адаптивност и устойчивост

Подпомагане на адаптацията на новопостъпили служители.

Структуриране на проактивни интервенции за промяна на неблагоприятни практики, които допринасят за излишно психическо и емоционално натоварване-индивидуална и колективна работа. 

Изграждане на устойчивост към предизвикателства и стратегии за управление на очакванията за психическа междуличностна и колективна стабилност.

Управление на
емоциите на работното място

Програми за развиване на универсални умения като: разпознаване на емоции, подвеждащо поведение, ефективна комуникация, управление на конфликти, гняв и стрес мениджмънт, кариерен коучинг

Оценка и подобряване на преживяването

Как вашите клиенти преживяват вашите продукти? Какви са техните мнения, препоръки или неосъзнати желания? Заедно с вас ще създаваме и развиваме нови услуги и продукти, за да се разраства вашия бизнес.

Коучинг и психично здраве на работното място

Когато вашите хора са заплашени от прегаряне; Когато техните лични проблеми им пречат да се съсредоточат върху работата; Когато обмисляте как да ги освободите без да ви причинят щети; Когато искате да ги задържите. Ние ще улесним процеса за всяка от страните.

Статистически и
качествен анализ

Прогнозни статистически анализи за HR процеси и организационни практики Съвместяване на човешкия фактор с обективната оценка при формулирането на причини и следствия

Ние сме активни членове на БББА и БДП

Поведенчески Анализ  

За да подобрите представата за вашия бизнес; за да избегнете саботаж на работното място или възможността да ви свързват с отрицателни емоции и представи; за да сте сигурни за нуждите и желанията на клиентите ви; ползвайте психологически и статистически подход.

service2-icon

Създаване и усъвършенстване на универсални умения за общуване

Промотиране на образователни модули за изграждане на умения за справяне и адаптация посредством индивидуални и групови, лични и онлайн обучения и практически упражнения.

Промяна на процеси, с цел превенция на прегарянето.

Гъвкави политики в полза на психичното здраве

Подпомагане на организациите и мениджърите с цел справяне с диверсификацията на работните места, и необходимостта от гъвкавост по отношение на локация и работно вреве с цел оптимална продуктивност

Изграждане на адаптивност и устойчивост

Подпомагане на адаптацията на новопостъпили служители.

Структуриране на проактивни интервенции за промяна на неблагоприятни практики, които допринасят за излишно психическо и емоционално натоварване-индивидуална и колективна работа.

Изграждане на устойчивост към предизвикателства и стратегии за управление на очакванията за психическа междуличностна и колективна стабилност.

Управление на
емоциите на работното място

Програми за развиване на универсални умения като: разпознаване на емоции, подвеждащо поведение, ефективна комуникация, управление на конфликти, гняв и стрес мениджмънт, кариерен коучинг

Оценка и подобряване на преживяването

Анализ на цялостното преживяване в организацията, дадена технология или продукти с цел те да станат станат по-привлекателни, удобни, лесни за ползване и свързани с положителни емоции.

Коучинг и психично здраве на работното място

Прогнозни статистически анализи за HR процеси и организационни практики Съвместяване на човешкия фактор с обективната оценка при формулирането на причини и следствия

Статистически и качествен анализ

Прогнозни статистически анализи за HR процеси и организационни практики Съвместяване на човешкия фактор с обективната оценка при формулирането на причини и следствия

We are members of БББА и BPS

Sophia Petrova-Koleva

Managing Partner, Business & Counselling Psychologist M.Sc. M.A. B.Sc. (Hons)  Psychology, MBPsS

Lora Temelkova

M.Sc. Organisational Psychology
B.A. Psychology, Counselling Psychologist

SOPHIA PETROVA KOLEVA

Managing Partner Business Psychologist
M.Sc. M.A. B.Sc. (Hons) Psychology, MBPsS

LORA TEMELKOVA

M.Sc. Organisational Psychology
B.A. Psychology, Counselling Psychologist

WE’D LOVE TO HEAR FROM YOU

13 Ovcha Kupel Blvd. Sofia 1618