Продължете към съдържанието

Ние сме екип от психолози с различна експертност и опит в международна среда;
услугите ни стъпват на опитност от различни индустрии, които в съчетание със съвременни методи и инструменти ще ви осигурят конкурентно предимство.

НАШИТЕ УСЛУГИ И ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ

 • Работим като партньори при създаването на организационни стратегии за по-добра структура и сплотеност на екипите, насочени към постигането на ефективна работна среда, пълноценно общуване и по-добри резултати.
 • Акредитирани сме да ползваме психометрия от водещи, световни доставчици на инструменти за по-дълбоко разбиране на индивидуалните личности качества на служителите в компанията, техните индивидуални силни страни и възможности за развитие. Оценка на рисково поведение, емоционална интелигентност, обучаемост, способности за критично мислене, личностен, групов профил и обратна връзка с насоки за оптимизация на екипната динамика.
 • Работим за развитието на таланта, мотивацията на екипите за индивидуално личностно развитие и умения за общуване.
 • Провеждаме индивидуални сесии с фокус върху личността на служителя, отработването на стреса, негативни нагласи и личностното развитие.
  - Груповите психо - образователни сесии са фокусирани върху теми, които са полезни както за развитето на хората като личности, така и за груповата динамика в екипите.
  - Помагаме за изграждането на сплотени и функционални екипи, фокусирани върху личностните предимства на членовете, с цел поддържане на градивна и психически здравословна работна среда.
 • Извършваме независим вътрешен подбор, обучение и коучинг за висш мениджмънт.
  Семинари за поведенческа трансформация,
 • Разработваме на организационни интервенции за изграждане и запазване на положително възприемане на работодателя.
psytech
qualified-bpc-logo
logo-certbpc
Strong_Certified_logo_English
CPI260_Certified_logo_English
EJI_Certified_logo_English
ABLE_Certified_logo_English